Press "Enter" to skip to content

­امنیت شهر محصول تعامل ارگانهای شهری است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس و شهرداری را دو متولی اصلی حفاظت و نگهداری از شهر دانست و گفت: هر دو این ارگان ها در مقابل مردم احساس مسئولیت می کنند و در صدد رفع مشکلات شهروندان هستند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: