Press "Enter" to skip to content

انتقاد تند کمیته المپیک از رئیس فدراسیون جودو/ صداقت نداشتند!

سرپرست کاروان ایران در المپیک جوانان گفت: فدراسیون جودو در جریان ممنوعیت مبارزه دختران با حجاب بود و در این زمینه کم کاری کرده است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: