Press "Enter" to skip to content

ایجاد کمربند ۲۰۰ کیلومتری نیرو‌های عراقی در مرز با سوریه


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: