Press "Enter" to skip to content

برای به آتش کشیدن اعتماد عمومی چه چیزی بهتر از رسانه ملی؟

تلخ‌تر آنکه وقتی روی زشت ماجرا عیان می‌گردد نیز رسانه ملی مسئولیتی برای تصحیح اشتباهش احساس نمی‌کند و ترجیح می‌دهد دیده را ندیده بیانگارد و هیچ به روی خود نیارود. گویی نه خانی آمده و نه خانی رفته است، بماند که در این میان بسیاری از ایرانیان آسیب دیدند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: