Press "Enter" to skip to content

تفاوت های حساسیت فصلی با سرماخوردگی

یک متخصص طب اورژانس، چگونگی تشخیص حساسیت فصلی در پاییز و بهار را از سرماخوردگی و آنفلوآنزا توضیح داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: