Press "Enter" to skip to content

رئیس کمیسیون اروپا: سوریه در وضعیت “فروپاشی” قرار دارد

رئیس کمیسیون اروپا گفت که سوریه در حالت “فروپاشی” است و وضعیت این کشور همچنان یک فاجعه بزرگ است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: